Офіційний веб-сайт
  Департамент соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації

 

 

 

Реабілітація дітей з інвалідністю


Інформація про надання реабілітаційних послуг центрами комплексної реабілітації дітей з інвалідністю станом на 20.06.2019

 
Комплексна реабілітація осіб з інвалідністю

  До уваги осіб з інвалідністю та сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю, діти до трьох років (включно), які належать до груп ризику щодо отримання інвалідності.
   01 березня 2022 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 № 31, якою затверджено Порядок здійснення реабілітаційних заходів.
   Державними реабілітаційними установами надаються послуги із комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.
   Комплексна реабілітація це система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових, фізкультурно-спортивних, соціально-побутових заходів, спрямованих на відновлення та компенсацію втрачених функцій організму.
   Для отримання послуг отримувачу або його законному представнику необхідно звернутися до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або до центру надання адміністративних послуг (в містах обласного значення до територіального управління соціального захисту населення) та подати заяву про отримання комплексних реабілітаційних послуг (за формою затвердженою Мінсоцполітики). Заява також може бути направлена поштою.
   Форму заяви розміщено на офіційному сайті Верховної Ради України за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1160-18#n21.
   У заяві про отримання комплексних реабілітаційних послуг, зазначаються відомості щодо:
   - індивідуальної програми реабілітації, виданої медико-соціальною експертною комісією, лікарсько-консультативною комісією державного або комунального закладу охорони здоров’я (для дітей з інвалідністю;
   - висновку лікарсько-консультативної комісії державного або комунального закладу охорони здоров’я з рекомендаціями стосовно надання послуг (для дітей до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності;
   - паспорта громадянина України, для іноземців та осіб без громадянства – довідки про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту/посвідчення біженця/паспортного документа іноземця та посвідки на тимчасове проживання або посвідки на постійне проживання, свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років);
   - документа із зазначенням даних щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) отримувача;
   - документа про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);
   - виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ.
   За бажанням отримувача або його законного представника чи уповноваженої особи до заяви можуть додаватися копії відповідних документів.
   Перелік державних закладів, перелік документів, необхідних для отримання реабілітаційних послуг формується Мінсоцполітики.
   Зокрема, на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики оприлюднено наступний перелік державних реабілітаційних закладів (центрів комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що належать до сфери Мінсоцполітики (соціального захисту населення):
   - Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» (м. Миколаїв);
   - Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» (м. Луцьк);
   - Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Промінь» (м. Вінниця);
   - Державна реабілітаційна установа «Буковинський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Особлива дитина» (м. Чернівці);
   - Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Галичина» (м. Львів, смт. Великий Любінь);
   - Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Поділля» (м. Вінниця);
   - Державна реабілітаційна установа «Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Віра, надія, любов» (с. Банчени, Чернівецької області).
   Комплексна реабілітація здійснюється в амбулаторних і стаціонарних умовах на безоплатній основі.
  


  Директор Департаменту
  соціального захисту населення
  Людмила КОРНІЄНКО

  


 
Реабілітація дітей з інвалідністю

   Органами соціального захисту населення реалізуються державні програми з безоплатного забезпечення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами:
  - отримання реабілітаційних послуг за державною бюджетною програмою «Реабілітація дітей з інвалідністю»;
  - комплексна реабілітація в державних реабілітаційних установах, що відносяться до сфери управління Міністерства соціальної політики України;
  - комплексна реабілітація дітей з інвалідністю в центрах реабілітації системи соціального захисту населення Полтавської області.
  Направлення на проходження курсу реабілітації здійснюється відповідно до медичних показань в обсягах, визначених індивідуальною програмою реабілітації, яка оформлюється лікарсько-консультативною комісією, зокрема, при встановленні дитині інвалідності.
   В Полтавській області проживає 5,2 тис. дітей з інвалідністю.
  Надання реабілітаційних послуг в рамках державної бюджетної програми «Реабілітація дітей з інвалідністю» передбачено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. № 309.
   До переліку реабілітаційних установ, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики включено 98 реабілітаційних закладів. Реабілітаційну установу, у якій дитина проходитиме реабілітацію, обирає один із батьків чи законний представник дитини з інвалідністю. З переліком реабілітаційних установ можна ознайомитися на офіційних веб-сайтах Міністерства соціальної політики України https://www.msp.gov.ua/content/reabilitaciya-ditey-z-invalidnistyu-vnaslidok-dityachogo-cerebralnogo-paralichu.html , Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/reabilitaciya-ditej.
   Послуги з реабілітації надаються безкоштовно в межах граничної вартості реабілітаційних заходів для однієї дитини, та визначаються за ступенем обмеження життєдіяльності і не можуть перевищувати:
  для дітей з І та ІІ ступенем обмеження – 16 тис. гривень;
   для дітей з ІІІ ступенем обмеження – 25 тис. гривень.
   На 2022 рік для Полтавської області за вказаною програмою затверджені видатки в сумі 4,6 млн. грн., для надання реабілітаційних послуг орієнтовно 250 дітям з інвалідністю.
   Комплексна реабілітація дітей з інвалідністю в державних реабілітаційних установах, що відносяться до сфери управління Міністерства соціальної політики України, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2021 р. № 80 (з 01 березня 2022 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 р. № 31).
  Послуги з комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю надаються наступними реабілітаційними установами:
  - Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» (м. Миколаїв);
  - Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» (м. Луцьк);
  - Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Промінь»» (м. Вінниця);
  - Державна реабілітаційна установа «Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю» (с. Лютіж, Київська область);
  - Державна реабілітаційна установа «Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Віра, надія, любов» (с. Банчени, Чернівецька область).
  Також, комплексну реабілітацію дітей з інвалідністю в області здійснюють п'ять центрів реабілітації системи соціального захисту населення. Такі центри розташовані у містах Кременчук, Полтава, Лубни, Миргород, Гадяч.
  Центри проводять заходи, направлені на корегування порушень розвитку дітей з інвалідністю, та/або дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику (навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, проводять медичне спостереження).
  Для отримання дитиною реабілітаційних послуг одному з її батьків чи законному представнику необхідно звернутися до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або до центру надання адміністративних послуг (в містах обласного значення до управління соціального захисту населення) за місцем реєстрації або фактичним місцем проживання дитини та подати заяву та копії таких документів:
  - паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;
  - свідоцтва про народження дитини або паспорт громадянина України, що посвідчує особу дитини;
  - індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
  - виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
  - документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);
  - одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи.


  Директор Департаменту соціального захисту населення
  Полтавської облдержадміністрації
  Людмила КОРНІЄНКО


 
Як отримати технічні засоби реабілітації для дитини з інвалідністю

  Забезпечення дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації здійснюється безоплатно, в рамках державної програми, відповідно до медичних показань, визначених індивідуальною програмою реабілітації (далі - ІПР). ІПР оформлюється лікарсько-консультативною комісією при встановленні дитині інвалідності.
   До технічних засобів реабілітації (далі – ТЗР), зокрема, належать: ортези на верхні та нижні кінцівки, ортези на хребет, протези верхніх та нижніх кінцівок, ортопедичне взуття, ходунки, крісла колісні, столи-парти, стійки-парти, вертикалізатори, стінки шведські, бруси.
   Крім безкоштовного отримання ТЗР, передбачено механізм забезпечення у формі виплати компенсації за самостійно придбані батьками для дитини з інвалідністю по зору або слуху спеціальні засоби спілкування, орієнтування та обміну інформацією (мобільний телефон, планшет, аудіоплеєр, годинник).
   Законні представники дитини з інвалідністю самостійно обирають постачальника ТЗР серед підприємств, які виготовляють, постачають і ремонтують ТЗР. З переліком таких підприємств можна ознайомитись за посиланням https://www.msp.gov.ua/content/zabezpechennya-tehnichnimi-ta-inshimi-zasobami-reabilitacii-specavtotransportom.html.
   Заява на забезпечення дитини з інвалідністю ТЗР подається до відділу (уповноваженої особи) з питань соціального захисту населення територіальної громади або до центру надання адміністративних послуг. В містах обласного значення - до управлінь соціального захисту населення. Також документи можна самостійно подати через електронний кабінет особи з інвалідністю.
   Прийняті документи передаються до Полтавського обласного територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (далі-Фонд). Фонд створює направлення на виготовлення необхідного ТЗР, про що інформує заявника. Після отримання повідомлення про створення направлення на виготовлення ТЗР, заявник самостійно подає до обраного підприємства заяву про намір здійснити замовлення на виготовлення ТЗР.
   При отриманні ТЗР від підприємства – виробника, рекомендуємо підписувати АКТ приймання-передачі робіт (надання послуг) у разі, якщо оглянутий ТЗР відповідає функціональним, фізичним можливостям дитини та не має дефектів, зокрема:
   1) у виробу відсутні недоліки, які роблять ТЗР непридатним або погано пристосованим для користування;
   2) проведено примірку замовленого протезно-ортопедичного виробу та перевірено виготовлений ТЗР на відповідність параметрам, зазначеним при замовлені виробу.
   Одночасно інформуємо, при виникненні питань щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виплати компенсації за самостійно придбані вироби, рекомендуємо звертатися до Полтавського обласного територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, який знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 49, телефон (0532) 56-36-23.
  


  Директор Департаменту соціального захисту населення
  Полтавської облдержадміністрації
  Людмила КОРНІЄНКО


 
Впровадження комплексної системи соціальної підтримки сімей, у яких виховуються діти з інвалідністю

  Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації з 2022 року впроваджується комплексна система соціальної підтримки сімей, у яких виховуються діти з інвалідністю.
   Важливість вказаного питання підтверджується необхідністю системного підходу до вирішення соціальних питань більш ніж 5 тисяч сімей області, де виховуються діти з інвалідністю.
   Комплексна система соціального захисту включає в себе декілька етапів та передбачає одночасну реалізацію державних та місцевих соціальних програм.
   Впровадження системи соціальної підтримки вказаних сімей дасть можливість одночасно вирішити питання своєчасного надання державних соціальних виплат, на які має право сім'я, забезпечення дитини з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, надання послуг з реабілітації, а також створення умов для виховання дітей з інвалідністю у сім'ях.
   З метою донесення достовірної та зрозумілої інформації до кожної сім'ї, де виховуються діти з інвалідністю, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації розпочинає рубрику з висвітлення актуальних напрямків соціальної підтримки, яка надається через органи соціального захисту населення області.
  
Державна соціальна допомога на дітей з інвалідністю
На державному рівні матеріальна підтримка сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю, забезпечується шляхом надання допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю".
   Допомога призначається одному з батьків (законному представнику) дитини з дня звернення за її призначенням на строк встановлення інвалідності, у наступних розмірах:
  
Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю призначається за умови, якщо одержувач допомоги:
   - не працює, не навчається (крім заочної форми навчання), не проходить службу, не займає виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною;
   - перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; у відпустці у зв`язку з вагітністю та пологами; у відпустці без збереження заробітної плати, у разі якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду, і вони фактично здійснюють догляд за нею;
   - є одинокою матір'ю (одиноким батьком), які не перебувають у шлюбі, або доглядають за дітьми з інвалідністю підгрупи А. У таких випадках надбавка на догляд призначається незалежно від факту роботи, навчання.
   Період догляду за дитиною з інвалідністю зараховується до страхового стажу.
   Звертаємо увагу, якщо дитина з інвалідністю має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника (або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника), ці виплати призначаються одночасно з державною соціальною допомогою на дитину з інвалідністю.
   Одночасно зазначаємо, що одному з батьків (законному представнику) тяжкохворої дитини, якій не встановлено інвалідність, призначається державна допомога відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" на підставі довідки про захворювання дитини, що видається лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ.
   Розмір допомоги з 01.01.2022 року становить: на дітей віком до 6 років – 4200 грн.; на дітей віком від 6 до 18 років – 5236 грн. на місяць.
   Документи на призначення державних соціальних допомог подаються до Центру надання адміністративних послуг, уповноважених осіб територіальних громад, а в містах обласного значення – до управлінь соціального захисту населення або направити поштою.
   У наступній публікації буде продовжена рубрика з актуальних напрямків соціальної підтримки сімей, у яких виховуються діти з інвалідністю, що надаються через органи соціального захисту населення області.
  


  Директор Департаменту соціального захисту населення
  Полтавської облдержадміністрації
  Людмила КОРНІЄНКО


 
Послуги з реабілітації, які надаються дітям з інвалідністю

  На сьогоднішній день через органи соціального захисту населення реалізуються державні програми безоплатного забезпечення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами:
  - отримання реабілітаційних послуг за державною бюджетною програмою «Реабілітація дітей з інвалідністю»;
  - комплексна реабілітація в державних реабілітаційних установах, що відносяться до сфери управління Міністерства соціальної політики України;
  - комплексна реабілітація дітей з інвалідністю в центрах реабілітації системи соціального захисту населення Полтавської області.
  В Полтавській області проживає 5,2 тис. дітей з інвалідністю.
  Надання реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю в рамках державної бюджетної програми «Реабілітація дітей з інвалідністю», визначає Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. № 309.
  До переліку реабілітаційних установ, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики включено 121 реабілітаційний заклад. Реабілітаційну установу, у якій дитина проходитиме реабілітацію, обирає один із батьків чи законний представник дитини з інвалідністю. З переліком реабілітаційних установ можна ознайомитися на офіційних веб-сайтах Міністерства соціальної політики України (https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/reabilitaciya-ditej/perelik-reabilitacijnih-ustanov), Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/reabilitaciya-ditej) .
  Послуги з реабілітації надаються безкоштовно в межах граничної вартості реабілітаційних заходів для однієї дитини, та визначаються за ступенем обмеження життєдіяльності і не можуть перевищувати:
  для дітей з І та ІІ ступенем обмеження – 16 тис. гривень;
  для дітей з ІІІ ступенем обмеження – 25 тис. гривень.
  У 2021 році Полтавській області за вказаною програмою передбачені видатки в сумі 5,2 млн. грн. для надання реабілітаційних послуг 275 дітям з інвалідністю.
   Комплексна реабілітація дітей з інвалідністю в державних реабілітаційних установах, що відносяться до сфери управління Міністерства соціальної політики України, регламентується Порядком надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2021 р. № 80.
   Зокрема, послуги з комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю надаються наступними реабілітаційними установами:
  - Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» (м. Миколаїв);
  - Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» (м. Луцьк);
  - Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Промінь»» (м. Вінниця);
  - Державна реабілітаційна установа «Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю» (с. Лютіж, Київська область);
  - Державна реабілітаційна установа «Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Віра, надія, любов» (с. Банчени, Чернівецька область).
  Крім того, комплексну реабілітацію дітей з інвалідністю в області здійснюють п'ять центрів реабілітації системи соціального захисту населення. Такі центри розташовані у містах Кременчук, Полтава, Лубни, Миргород, Гадяч.
  Станом на 01.10.2021 р. через місцеві центри комплексної реабілітації послуги з реабілітації отримали 1029 дітей з інвалідністю.
  Зазначені центри здійснюють заходи, спрямовані на коригування порушень розвитку дітей з інвалідністю, та/або дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо навчання їх основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство та створення належних умов перебування дітей в сім'ях, проводять медичне спостереження.
  Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами одному з її батьків чи законному представнику необхідно звернутися до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або до центру надання адміністративних послуг (в містах обласного значення до територіального управління соціального захисту населення) за місцем реєстрації або фактичним місцем проживання дитини та подати заяву про направлення до реабілітаційної установи та копії таких документів:
  - паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;
  - свідоцтва про народження дитини або паспорт громадянина України, що посвідчує особу дитини;
  - індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
  - виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
  - документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);
  - одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи.
  Варто зазначити, що направлення на проходження курсу реабілітації здійснюється відповідно до медичних показань та обсягах, визначених індивідуальною програмою реабілітації.

 
Як отримати реабілітаційні послуги для дитини з інвалідністю?

  Реабілітація дітей з інвалідністю один з пріоритетних напрямків в роботі органів соціального захисту населення.
  Державою гарантується відшкодування вартості реабілітаційних заходів, отриманих дитиною з інвалідністю в реабілітаційній установі. На 2021 рік у державному бюджеті для Полтавської області передбачено 5,2 млн. грн. на реабілітацію дітей з інвалідністю в реабілітаційних центрах України. За кошти, передбачені бюджетною програмою, планується направити на реабілітацію 288 дітей з інвалідністю.
  Департаментом соціального захисту населення скоординовано роботу управлінь соціального захисту населення області щодо інформування кожної родини, де виховуються діти з інвалідністю, про право дитини отримати послуги реабілітації у реабілітаційних центрах України. На сьогодні забезпечено проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, визначена кількість дітей на отримання реабілітаційних послуг, розпочата робота з укладання договорів та направлення на реабілітацію дітей.
  Гранична вартість реабілітаційних заходів, що відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету, для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня становить 16 тис. гривень, III ступеня – 25 тис. гривень.
  Для дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, гранична вартість реабілітаційних заходів збільшується на 50 % для кожного ступеня обмеження.
  Сума може бути використана як за один курс реабілітації, так і за декілька, виходячи з індивідуальних потреб дитини. В залежності від потреби надання послуг може проводитися як у стаціонарі реабілітаційної установи, так і амбулаторно.
  Слід заначити, що до вартості реабілітаційних послуг, може бути врахована вартість надання реабілітаційною установою послуг проживання та харчування дитини та одного з батьків чи її законного представника, якій супроводжує дитину на реабілітацію, однак вона не повинна перевищувати 40 відсотків граничної вартості.
  Реабілітаційна установа, в якій буде проходити реабілітація, обирається батьками, відповідно до медичних показань дитини. Перелік реабілітаційних центрів налічує 106 установ за різними нозологіями захворювань, у тому числі з ураженням центральної і периферичної нервової системи (зокрема дітям з дитячим церебральним паралічем), опорно-рухового апарату, внутрішніх органів.
  З переліком реабілітаційних установ можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Фонду соціального захисту (https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/reabilitaciya-ditej/perelik-reabilitacijnih-ustanov) , місцевих і регіональних органів соціального захисту населення.
  Для взяття на облік, щодо забезпечення дитини з інвалідністю реабілітаційними заходами один із батьків дитини чи її законний представник подає заяву з необхідним пакетом документів безпосередньо в територіальній громаді:
   - до відділу соціального захисту відповідної територіальної громади або визначених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;
   - уповноважених осіб старостинських округів;
   - посадових осіб центру надання адміністративних послуг (у разі їх створення).
   В територіальних громадах, до складу яких увійшли міста обласного значення (м.Полтава, м.Кременчук, м.Лубни, м.Миргород, м.Горішні Плавні), заяви з необхідним пакетом документів для отримання реабілітаційних послуг приймаються управліннями соціального захисту населення відповідних міських, районних у містах рад.
  До заяви додаються наступні документи:
  паспорт громадянина України дитини, одного з її батьків (законного представника) та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
  індивідуальну програму реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
  виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма №027/о);
  реєстраційні номери платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника).
  Днем звернення одного з батьків дитини чи її законного представника для постановки на облік вважається дата подання заяви з документами.
  Для отримання більш детальної інформації рекомендуємо звернутися до Департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації за телефоном (0532) 68-12-76 .

 
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ОБЛАСТІ СВОЇ ПОСЛУГИ НАДАЮТЬ П'ЯТЬ ЦЕНТРІВ РЕАБІЛТАЦІЇ

  Для здійснення комплексної реабілітації, соціальної адаптації дітей з інвалідністю, а також дітей віком до 3 років, які мають ризик отримати інвалідність, у системі соціального захисту населення Полтавської області функціонує 5 центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю (м.Кременчук, м. Полтава, м. Лубни, м.Миргород, м. Гадяч).
  Зазначені центри здійснюють заходи, спрямовані на коригування порушень розвитку дитини з інвалідністю, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство та створення належних умов перебування дітей з інвалідністю в сім'ях.
  Протягом 2019 року 5 центрами комплексної реабілітації дітей з інвалідністю реабілітаційні послуги надано 1,4 тис. дітям з інвалідністю.
  Станом на 01.04.2020 року центрами комплексної реабілітації дітей з інвалідністю надано реабілітаційні послуги 845 дітям з інвалідністю.
  З метою забезпечення денного догляду за дітьми з інвалідністю, в Кременчуцькому міському Центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради діє відділення денного догляду.
  Напрацьований досвід застосовується і в умовах децентралізації, а саме у Шишацькій об'єднаній територіальній громаді, в складі центру надання соціальних послуг, діє відділення «Реабілітаційний центр для дітей з обмеженими фізичними можливостями». Протягом 2019 року послуги надано 40 дітям з інвалідністю.
  З початку введення в Україні карантинних заходів центри реабілітації тимчасово припинили свою роботу. З 10 червня 2020 року згідно Протоколу №18/2020 від 04.06.2020 дозволено відвідування реабілітаційних установ для проведення індивідуальних корекційних занять за умови дотримання карантинних (протиепідемічних) заходів.

 
Важлива інформація для осіб з інвалідністю! Розпочато реєстрацію на курси, де можна здобути професію програміста.

   Міністерство соціальної політики разом з Громадською організацією "Прометеус" та Асоціацією "Інформаційні технології України" (далі - Асоціація) підписали Меморандум про співпрацю та презентують соціальний проект "Ти можеш усе! Можливості безмежні" (далі - Проект).
   Меморандум підписано з метою об'єднання зусиль, спрямованих на реалізацію Програми діяльності Кабінету Міністрів України в рамках цілей Міністерства соціальної політики у сфері підвищення якості навчання людей з інвалідністю і сприяння у подальшому їх працевлаштуванні в ІТ-компанії.
   Проект складається з повного циклу надання можливості усім бажаючим особам з інвалідністю навчатись безоплатно на онлайн курсах та по закінченню навчання прийняти участь у конкурсах на вакантні посади в провідних ІТ-компаніях України. Ознайомитись з проектом можна за посиланням http://education.msp.gov.ua/
   Проект триватиме наступні півроку у кілька етапів. Реєстрація охочих взяти участь у проекті відбуватиметься з 5 лютого 2020 року http://prometheus.org.ua/you-can-everything/. На сторінці детального опису курсу, що відкриється, натиснути у верхній частині на кнопку ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ НА КУРС. Під час реєстрації учасники мають обрати два обов'язкові курси і за власним бажанням, декілька додаткових курсів.
   Навчання розпочнеться з 5 березня 2020 року. Навчальний процес триватиме 14 тижнів, ще тиждень - на складання тестів і отримання сертифікатів, а далі - конкурси на вакантні посади.
   Під час навчання можливо користуватись розділом ОБГОВОРЕННЯ. У цьому розділі можна ставити питання менторам, викладачам, які залучені до підтримки осіб з інвалідністю під час навчального процесу.
   За результатами пройдених курсів та успішно складеного тестування –будуть отримані сертифікати.
   Починаючи з 08 червня 2020 будуть оголошені конкурси на вакантні посади в ІТ компаніях України. При наявності отриманих сертифікатів та довідки про інвалідність особи з інвалідністю зможуть подати свою кандидатуру на участь.

 
Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації

   Питання забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації перебуває на особливому контролі в Департаменті соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації.
   Механізм забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення регламентується відповідним Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 р. № 321 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 р. № 806).
   В основу механізму покладено принцип вибору засобу реабілітації безпосередньо особою з інвалідністю, і тільки після цього, районним управлінням соціального захисту населення проводиться укладення договору на виготовлення та поставку конкретного засобу реабілітації.
   Структурними підрозділами соціального захисту населення області в поточному році укладено 3183 договори із 60 підприємствами-виробниками технічних та інших засобів реабілітації.
   Станом на 01.12.2019 р. для Полтавської області виділено кошти з державного бюджету у розмірі 78,4 млн. грн., що майже на 40 % більше ніж за відповідний період 2018 року (для порівняння станом на 01.12.2018 р. було виділено кошти в сумі 49,6 млн. грн.)
   Вперше у 2019 році буде забезпечено майже 100% потреби осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб у забезпечені засобами реабілітації.
   Необхідно відзначити, що проблема забезпечення вказаної категорії населення технічними та іншими засобами реабілітації до одержання їх за державною програмою вирішена на місцевому рівні. Вже більше 8 років особи з інвалідністю можуть отримати у тимчасове користування технічні засоби реабілітації через пункти забезпечення засобами реабілітації, які створені при територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в кожному районі міста та області.
   Департаментом соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації направлено звернення керівникам об'єднаних територіальних громад, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад звернути увагу на вирішення проблемних питань осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю безпосередньо на рівні територіальних громад.

 
Порядок отримання технічних засобів реабілітації особами з інвалідністю.

    Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій громадян технічними та іншими засобами реабілітації здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2018 року №321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів».
   Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації здійснюється безкоштовно відповідно до медичних показань.
   До технічних та інших засобів реабілітації відносяться:
   протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;
   спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
   засоби для пересування;
   допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;
   меблі та оснащення;
   спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.
   Для взяття на облік та отримання направлення на виготовлення технічних засобів реабілітації особи з інвалідністю, законні представники дітей з інвалідністю звертаються до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації чи фактичного проживання.
   Особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов'язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами.
   Підставою для взяття на облік на забезпечення технічними засобами реабілітації є:
   для осіб з інвалідністю — індивідуальна програма реабілітації, яка визначається медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) (для осіб з інвалідністю, група яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився, медичні показання можуть також визначатися згідно висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК));
   для дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, дітей з порушеннями опорно-рухового апарату — висновок ЛКК лікувально-профілактичних закладів;
   для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність, — рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) чи висновок ЛКК.
   Для забезпечення кріслами колісними з електроприводом до управління соціального захисту населення подається медичний висновок облМСЕК.
   Важливо зазначити, що підбір засобів реабілітації проводиться індивідуально для кожної особи з інвалідністю за допомогою електронного каталогу. Каталог дозволяє з урахуванням потреб особи, її параметрів та ступеню обмеження обрати перелік засобів, які максимально будуть відповідати її потребам. Ознайомитися з каталогом можна в управлінні соціального захисту населення.
   Крім того, у разі доступу до мережі Інтернет, аналогічний каталог розміщено за посиланням http://wheelchairs.protez.eu/Wheelchairs/, з яким можна ознайомитися самостійно.

 
Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу

   Кабінетом Міністрів України 27 березня 2019 року прийнята постанова №309 «Про затвердження Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу» та затверджений відповідний порядок, яким визначається механізм використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу".
   
Куди необхідно звертатися та які документи подавати для отримання реабілітаційних послуг?

   Для забезпечення дитини реабілітаційними заходами один із батьків дитини чи її законний представник подає до управління соціального захисту населення за місцем проживання:
   - заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями:
   паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
   індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
   виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о).
   Днем звернення одного з батьків дитини чи її законного представника до управління вважається дата надходження заяви з документами.
   
Які установи можуть надавати послуги з реабілітації?

   Реабілітаційні заходи для дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу можуть надавати заклади охорони здоров'я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або їх відокремлені підрозділи, що забезпечують медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, а також реабілітаційні установи, підприємства, заклади, у тому числі їх відділення, структурні підрозділи незалежно від форми власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі - реабілітаційна установа).
   Перелік реабілітаційних установ оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики, Фонду соціального захисту інвалідів, місцевих та регіональних органів соцзахисту.
   Перелік реабілітаційних установ, який є невичерпним, формується Фондом соціального захисту інвалідів згідно із заявницьким принципом реабілітаційної установи.
   
Який перелік реабілітаційних заходів надається дитині з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу у реабілітаційних установах?

   Перелік базових реабілітаційних заходів призначається індивідуально залежно від потреб дитини та включає:
   консультації лікарів, заняття з профільними лікарями і спеціалістами з реабілітації (лікар-невролог дитячий, логопед, лікар-психолог, лікар-педіатр, педагог соціальний, лікар-сурдолог, лікар фізичної та реабілітаційної медицини або лікар-фізіотерапевт, або лікар з лікувальної фізкультури, або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, фізичний терапевт та інші);
   реабілітаційні послуги (комплекс процедур), у тому числі фізичну терапію, лікувальну фізкультуру, масаж загальний, механотерапію за потребою (локомоторну терапію, мотомедтерапію), апаратну фізіотерапію (теплолікування, вібротерапію), метод динамічної пропріоцептивної корекції із застосуванням рефлекторно-навантажувального пристрою "Гравістат", логопедичну корекцію, психологічну корекцію, педагогічну корекцію, соціальну адаптацію тощо.
   
Яка вартість реабілітаційних заходів для дитини з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу?

   Вартість реабілітаційних заходів для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації, в якій зазначаються обсяг і строки проведення таких заходів.
   Гранична вартість реабілітаційних заходів не перевищує для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня - 16 тис. гривень, III ступеня - 25 тис. гривень.
   Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.
   Реабілітаційні заходи можуть надаватися як у стаціонарі, так і амбулаторно.
   Вартість витрат реабілітаційної установи за здійснені для дитини реабілітаційні заходи становить не менше 30 відсотків граничної вартості реабілітаційних заходів для однієї дитини.
   Під час здійснення реабілітаційних заходів у стаціонарі їх гранична вартість може включати вартість проживання та харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника. Під час здійснення реабілітаційних заходів амбулаторно у граничну вартість можуть включатися витрати на харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника.
   Реабілітаційні заходи в межах їх граничної вартості можуть бути надані одній дитині декілька разів протягом бюджетного року.


Нормативно-правові акти


   Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 309 "Про затвердження Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу.

Перелік реабілітаційних установ, закладів охорони здоров'я

Питання та відповіді

які установи відповідно до даного Порядку можуть надавати реабілітаційні заходи з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу (далі - ДЦП)

Реабілітаційні заходи для дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП можуть надаватися закладами охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або їх відокремленим підрозділам, що забезпечують медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, а також реабілітаційним установам, підприємствам, закладам, у тому числі їх відділенням, структурним підрозділам незалежно від форми власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Перелік реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я  формується Фондом згідно із заявницьким принципом установи (закладу).

Для включення до зазначеного Переліку реабілітаційна установа, заклад охорони здоров’я повинні звернутися до Фонду із заявою (див. Методичні рекомендації щодо формування Фондом соціального захисту інвалідів переліку реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я, які здійснюють заходи із реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП).

 

яким чином здійснюється облік дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу

Відповідно до Порядку днем звернення одного з батьків дитини з інвалідністю внаслідок ДЦП або її законного представника до місцевого органу вважається дата надходження документів.

Форма журналу реєстрації документів затверджена наказом Міністерства соціальної політики від 27.09.2018  № 1423 „Про затвердження форм документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію (абілітацію)”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2018 р. за № 1160/32612.

 

до якого саме (обласного чи місцевого) органу соціального захисту слід звертатися законим представникам дітей з інвалідністю для фінансування реабілітаційних послуг за рахунок коштів державного бюджету

Для забезпечення дитини реабілітаційними заходами один із батьків дитини чи її законний представник подає до місцевого органу заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями:

паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о ).

Місцевий орган ‒ структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад.

 

яким чином має вестися черговість отримання відповідного фінансування

Відповідно до Порядку місцевий орган забезпечує ведення обліку дітей, які в порядку черговості направляються на здійснення реабілітаційних заходів.  Днем звернення одного з батьків дитини чи її законного представника до місцевого органу вважається дата надходження документів, що реєструються в журналі реєстрації документів.

Відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей здійснюється місцевими органами в межах бюджетних коштів шляхом їх безготівкового перерахування реабілітаційним установам як оплати за надані послуги відповідно до укладених договорів на підставі актів наданих послуг у розмірі, що не перевищує встановлену граничну вартість реабілітаційних заходів, а якщо вартість таких  заходів є меншою від граничної, - у розмірі, що не перевищує фактичну вартість реабілітаційних заходів.

 

чи може отримувати відповідні кошти дитина щороку

Порядком передбачено спрямування бюджетних коштів на відшкодування реабілітаційним установам та закладам охорони здоров’я вартості заходів із реабілітації дітей внаслідок ДЦП.

Забезпечення реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП здійснюється відповідно до індивідуальної програми реабілітації, копію якої один із батьків дитини з інвалідністю внаслідок ДЦП чи її законний представник подає разом із заявою. У Порядку відсутні норми щодо обмеження забезпечення реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП, визначених індивідуальною програмою реабілітації.

Порядком передбачено, що реабілітаційні заходи в межах їх граничної вартості можуть бути надані одній дитині декілька разів протягом бюджетного року.

 

чи мають окремі категорії дітей пріоритет

У Порядку відсутні норми щодо пріоритетного забезпечення реабілітаційними заходами окремих категорій дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП.

 

чи потрібно вказувати в індивідуальній програмі реабілітації дитини назву реабілітаційної установи

Обсяг, терміни проведення, місце проведення реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП визначаються лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу при складанні індивідуальної програми реабілітації.

Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686 (зі змінами) внесення інформації до індивідуальної програми реабілітації щодо назви реабілітаційної установи не передбачено.

- чи можуть бути забезпечені реабілітаційними заходами діти з інвалідністю, яким не встановлено діагноз ДЦП за бюджетною програмою 2507100 „Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу”

Порядок використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів  реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу розроблений на виконання Закону України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”, в якому передбачені кошти за бюджетною програмою 2507100 „Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу” у сумі 130022,6 тис гривень.

Діти з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання, у тому числі яким встановлено діагноз ДЦП можуть бути забезпечені реабілітаційними послугами  відповідно до Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 (зі змінами). Даний Порядок визначає механізм надання особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю, та/або дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності), послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

 

- чи можуть бути забезпечені реабілітаційними заходами діти з інвалідністю, яким не встановлено діагноз ДЦП, але мають схожі порушення опорно-рухового апарату і органів центральної нервової системи за даною бюджетною програмою

Міністерством соціальної політики та місцевими органами влади утворено та діють 153 центри комплексної реабілітації для осіб (дітей) з інвалідністю, у тому числі 8 державної форми власності, які щороку обслуговують на безоплатній основі понад 23 тис. осіб, з них більше 19 тис. – діти з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання.

Перелік реабілітаційних установ розміщений на веб-сайті Мінсоцполітики у розділі „Інвалідність - Реабілітація осіб з інвалідністю”.

Організаційні питання щодо направлення та зарахування до реабілітаційних установ державної або комунальної форми власності здійснюється відповідно до Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 (зі змінами).  Даний Порядок визначає механізм надання особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю, та/або дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності), послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

За повідомленням державних реабілітаційних установ „Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю „Промінь” (м. Вінниця), „Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю „Пролісок” (м. Луцьк), „Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю „Мрія” (м. Миколаїв) ними надаються реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання, у тому числі дітям з інвалідністю яким не встановлено діагноз ДЦП, але мають схожі порушення опорно-рухового апарату і органів центральної нервової системи.

На сьогодні Міністерством соціальної політики та місцевими органами влади створені умови для забезпечення реабілітаційними послугами дорослих та дітей з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання.